FAQ – časté dotazy

 
Pokud si nevíte s něčím rady, nebo jen potřebujete získat lepší představu, tato stránka Vám pomůže zodpovědět nejdůležitější otázky.
1Co je režim CMYK
Barevný prostor v oblasti tisku závislý na zařízení. Azurová (cyan), purpurová (magenta) a žlutá jsou základními barvami subtraktivního míšení barev. Musí se přidávat černá, neboť z barev cyan, magenta a žlutá nelze vytvořit čistou čerň.
2Co je to barevný profil
Nazýván také ICC profil. Barevné profily jsou využívány systémy pro správu barev k řízení reprodukce barev. Profil popisuje vlastnosti reprodukce barev určitého zařízení (skener, monitor, proof) nebo stroje v oblasti tisku. Profil konfrontuje formou tabulky barevné hodnoty závislé na zařízení (např. RGB u skenerů) a barevné hodnoty nezávislé na zařízení (např. CIELAB).
3Tisková data
Dodávejte prosím svá tisková data výhradně jako PDF, JPEG nebo TIFF.
Za špatné výsledky tisku z důvodu chyb při konverzi z jiných formátů souborů neodpovídáme. Vícestránkové produkty (šité svorkami), prosíme zasílejte jako oddělené stránky.

Při sestavování Vašich údajů dbejte na následující kritéria:
- vložení písma
- režim barev (CMYK)
- 2 mm ořez kolem dokola (u brožur a časopisů v bílém svazku)
- rozlišení min. 300 dpi

Nabízíme Vám 2 způsoby Kontroly dat: Základní kontrolu dat a Prémiovou kontrolu dat viz výše.

Přesné informace a upozornění o správném přiložení Vašich údajů, způsobilých k tisku, najdete pod „Prohlédnout základní informace“ na stránce vedle kalkulace. Při kalkulaci si také všímejte tipů za informačními tlačítky.
4Co je to základní kontrola
Bezplatná kontrola Vašich dat pro všeobecnou tiskovou použitelnost. Naši odpověď ohledně kontroly dat obdržíte během 6 hodin po obdržení Vašich dat. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše tisková data nebudou zkontrolována ohledně kvality.

Například: Vaše data nebudou zkontrolována ohledně: - Rozlišení - Ořezu - Objektů v oblasti ořezu - Průhlednosti - Bitmap-fontů - Rozměrů založení - Barevného režimu Nicméně, pokud jsou nalezeny chyby omezující tisk, nabízíme Vám tři možnosti:
a) Opětovně dodání opravených dat
b) Schválení pro tisk; což znamená, že Vaše práce bude vytisknuta bez dalších změn (v závislosti na typu chyby)
c) Změna objednávky

Pokud chcete mít 100% kontrolu, pak máme pro Vás prémiovou kontrolu dat.
5Co je to prémiová kontrola dat
Tato služba poskytuje individuální a podrobnou kontrolu kvality Vašich dat a informace o jejích vysledcích v časově garantované době.

Vaše tisková data jsou kontrolována z hlediska následujících kritérií:
- shoda dat s Vaší objednávkou (formát stran, počet stran, barevný prostor, zvláštní barva)
- obecná použitelnost (minimální velikost, typ souboru, heslo, poškozená data, chyby exportu, objekty mimo oblast tisku, RGB)
- tloušťka čáry (min. 0,25 mm)
- režim barev (CMYK, s výjimkou zvláštních barev)
- instalace barevných kanálů
- stav stran/uspořádání stran
- přetisknuté prvky
- (vsazená) písma
- tisknutelné komentáře
- úrovně
- kvalita dat
- ořez (2 mm)
- montáž (jednotlivé stránky, obálky brožur jako dvoustrany)
- rozlišení (min. 300 dpi, A1 a A0: 150 dpi)
- rozměry skladu
- vytlačení
- transparence
- objekty v ořezu 1,5 mm vzdálenost k hraně řezu
- zachování oblasti tisku
- požadavky na razítka

Pokud chyby - mající negativní vliv na výsledek tisku - jsou nalezeny, nabízíme vám čtyři možnosti:
a) Opětovně dodání opravených dat
b) Zpracování Vašich dat naším týmem (v závislosti na typu chyby)
c) Schválení pro tisk; což znamená, že Vaše práce bude vytisknuta bez dalších změn (v závislosti na typu chyby)
d) Změna objednávky
6Jak je to s dodací lhůtou
Můžete vybírat z následujících možností:
Ekonomicky: Tento cenově výhodný způsob dodání je k dispozici pouze u vybraných produktů. Sledování zásilky v tomto případě není možné. Dodání je realizováno vhozením do Vaší poštovní schránky. Osobní převzetí nebo potvrzení příjmu není nutné.
Standard: Standardní dodání se sledováním zásilky Vám nabízíme pro všechny naše produkty.
Express: Chcete mít svůj produkt rychleji? Pak si vyberte tento způsob dodání se sledováním zásilky. Dbejte na to, že dodání Express nelze vybrat u všech produktů, resp. vlastností produktů.
Prioritně: Ideální způsob dodání se sledováním zásilky pro spěšné objednávky. Je k dispozici u vybraných produktů.
7Objednané množství
Jeden z hlavních důvodů našich nízkých cen vzniká umístěním několika odlišných objednávek na jeden tiskový arch. V jednotlivých případech výstup může být vyšší než objednané množství. Místo toho aby se nadbytečná produkce nákladu likvidovala (což je aktuálně ekonomicky a ekologicky nesmyslné), nabídneme Vám rádi dodatečné množství za mimořádně levné ceny. Stačí potvrdit tlačítkem myši a chytře využít obchodních výhod!
8Co je to bitová mapa (bitmapa)
Grafika nebo polotónový obrázek složený z jednotlivých obrazových bodů (pixelů). Skenery nebo digitální fotoaparáty ukládají obrázky jako bitmapu. Tiskárny a osvitky potřebují vždy bitmapový soubor k řízení tisku, např. nanesením toneru či záznamu laserovým paprskem.
9Color Management System (CMS)
Systém pro správu barev, nazývaný také Color Matching Method (CMM). Software, který se na úrovni operačního systému nebo v rámci aplikačních programů stará o to, aby reprodukce barev probíhala správně přepočtem pomocí barevných profilů a šlo ji řídit. K tomu se barevná data nadefinují pomocí barevných profilů v barevném prostoru nezávislém na zařízení (např. CIELAB) a přepočítají na barevné prostory závislé na zařízení (např. RGB, CMYK). Známými systémy jsou ColorSync (Mac), ICM (Windows).
10Co je digitální náhled (Digitalproof)
Výtisk na digitálních systémech provedený ke kontrole před nákladovým tiskem. Systémy pro digitalproof jsou barevné tiskárny, které většinou pracují na bázi termosublimace, termotransferu, technologie barevného laseru či barevného inkoustového tisku. Proof (kontrolní výtisk) by se měl co nejvíce přibližovat k pozdějšímu výsledku tisku. Na rozdíl od digitálních proofů vyžadují systémy pro Analogproof (Cromalin, Matchprint) ke zhotovení proofu filmy.
11Rozlišení dpi (dots per inch)
Měrná jednotka pro rozlišení. Označuje počet obrazových bodů na jednotku délky. Osvitka s rozlišením 2540 dpi osvítí 2540 bodů v délce 1 palce (inch). To odpovídá zhruba 1000 bodům na jeden cm.
12Co je kompozitní soubor
Obsahuje informace o barevných výtažcích v jednom jediném souboru. Separace (rozklad) na jednotlivé barevné výtažky není ještě uskutečněna. V případě PDF workflow se většinou upřednostňuje dodávka kompozitních souborů PDF. Pro pozdější výstup barevných výtažků na filmovou nebo deskovou osvitku se separuje kompozitní soubor.
13PDFIX
Pro použití PDF coby digitálních tiskových předloh byla vyvinuta řada norem PDF/X. Pro tiskařský průmysl jsou relevantní normy PDF/X-1a pro výstup CMYK plus zvláštní barvy a PDFIX-3, což navíc umožňuje barevné prostory nezávislé na zařízení jako RGB nebo CIELAB. Soubory PDFIX musí splňovat určité požadavky, např. vložená písma a obrazová data, údaje o rozměrech stránek, stav přeplnění i integraci výstupních profilů.